Zapisy Wiertnicza

29-ego września ruszają zapisy w lokalizacji przy ulicy Wiertniczej 26 (SP.im Stanisława Kostki-Potockiego )

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia próbne zgodnie z poniższym harmonogramem :

Gimnastyka Artystyczna 4-6 lat  godzina 13.30

Gimnastyka Artystyczna 7+ godzina 14.30

Akrobatyka 6-9 lat godzina 13.30

Akrobatyka 10 + godzina 14.30

 

Dzieci kontynuujące zeszłoroczne zajęcia zapraszamy na regularne zajęcia od  6-ego października .