Regulamin korzystania z obiektów sportowych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem korzystania z obiektów sportowych w czasie pandemii.