Turniej Warszawska Jesień

Warszawska Jesień
W swoich kategoriach dziewczynki zajęły:

🏵4 miejsce Klementyna Rapacka
🏵5 miejsce Ola Połubińska
🏵6 miejsce Amelia Jakimiec
🏵10 miejsce Róża Jasińska
Gratulacje !

Fot. Leszek Tomaszewski Fotografia