„Pierwsze kroki w gimnastyce 2022”

Miło nam poinformować, że nasz Klub dołączył do Projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Gimnastycznego „Pierwsze kroki w gimnastyce 2022” Projektem tym zostały objęte dwie grupy trenujące: jedna w SP 307 a druga w SP 267 w Warszawie, które w ramach tego projektu pracowały od marca z panią Aleksandrą Obłuską i Julią Sekułą.