Obóz Dąbki-Zapisy

Jak zapisać się na obóz?

Wyślij e-mail na adres littlegymnasts@wp.pl który będzie zawierał :

1.Imię i nazwisko dziecka,

2.Rok urodzenia,

3.Informację czy dziecko jest członkiem naszej szkoły oraz kto jest jego instruktorem .

 

Wypełnij kartę obozową którą można pobrać poniżej,wypełnioną należy wręczyć trenerowi prowadzącemu lub odesłać skan drogą mailową.

Opłać pierwszą bezzwrotną zaliczkę w wysokości 30% tj. 555zł  do dnia 15.04.2016r (numer konta podany na karcie uczestinka)

rata II- do dnia 15.o5 w wysokości 550 zł

rata III-do dnia 15.06 w wysokości 750 zł

KartaUczestnikaObozu2016.doc-18674830