Grafik

WILANÓW ul.Wiertnicza 26 SP im Stanisława Kostki-Potockiego   SOBOTA -sala gimnastyczna  Gimnastyka Artystyczna  5-9 lat godz 13.30 Akrobatyka 6-10 lat godz 13.30