Zapisy

Dni i godziny zajęć sprawdzających :

SASKA KĘPA

ul. Zwycięzców 7/9 LO Bolesława Prusa -Hala Sportowa

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

Dziewczynki 7-10 lat        poniedziałki 17.30-18.30

Dziewczynki 4-6 lat          wtorki  16.30-17.30

 

GIMNASTYKA SPORTOWA

Chłopcy i dziewczęta od  6 lat           piątek 17.00-18.00

 

AKROBATYKA

Chłopcy i dziewczęta  od 6 lat           piątek  17.00-18.00

 

WILANÓW

ul. Gubinowska 28/30 SP im Wandy Rutkiewicz

Gimnastyka Artystyczna

Czwartki godzina 15.30-16.30 szkolna Aula