Grafik

WILANÓW ul.Wiertnicza 26 SP im Stanisława Kostki-Potockiego

 

SOBOTA -sala gimnastyczna 

Gimnastyka Artystyczna  5-9 lat godz 13.30

Akrobatyka 6-10 lat godz 13.30