Opłaty

Cennik

Zajęcia 1 x w tygodniu 180 zł

Zajęcia 2 x w tygodniu 230 zł

Zajęcia 3 x w tygodniu 280 zł

Jednorazowa składka członkowska 150 zł

Dane do przelewu:

Santander Bank Nr konta: 08 1090 1870 0000 0001 3013 5170 

Opłat dokonujemy do 10 dnia  każdego miesiąca.