Opłaty

Cennik

grupa Naborowa

Zajęcia 1 x w tygodniu 200 zł

Zajęcia 2 x w tygodniu 260 zł

Grupa Rekreacyjna

Zajęcia 1 x w tygodniu 250 zł

Zajęcia 2 x w tygodniu 290 zł

Zajęcia  3x w tygodniu 340 zł

Grupa Sportowa

Zajęcia 1 x w tygodniu 230 zł

Zajęcia 2 x w tygodniu 350  zł

Jednorazowa składka członkowska 150 zł

Dane do przelewu:

Santander Bank Nr konta: 08 1090 1870 0000 0001 3013 5170 

Opłat dokonujemy do 10 dnia  każdego miesiąca.